چگونه به سرباز و فاک ماشا (قسمت دوم) عکس کونوکوس

Views: 1284
این بچه ها قصد داشتند یک نوشیدنی و لعنتی بنوشند ، زیرا در راه خانه ، یک دختر هوشیار را تعقیب کردند و فوراً گفتند نه! دختر مست و غیرقابل درک از قبل آماده بود هر آنچه که این دو پسر از آن استفاده می کردند ، یکی حتی زبانش را بین پاهایش گیر می داد (به اصطلاح ، برای اولین بار در زندگی اش یک دختر مست عکس کونوکوس را لیس می زد) ماشا در حال مستی لعنتی بود. .