دمیدن كير كون در حیاط

Views: 3526
آن شخص شخصاً فیلمبرداری كير كون كرد كه چگونه دختری عضو را به درون دروازه خود می كشاند و همه اینها با یك آشنای ساده احمقانه در خیابان شروع شد و با تقدیر بر چهره اش و خروس مکیده به پایان رسید ، كه آنها بعد از آن رفتند كه دختران برای یك ساعت در حال مکیدن هستند و اجازه می دهند خودشان را لعنتی كنند. زنان و قلاب های بیدمشک. مردان هنوز همدیگر را دوست دارند.