جنس عکس کونوکوس کثیف

Views: 1133
البته من انتظار نداشتم چنین دختر زیبایی معلوم شود که چنین روسپی کثیفی است که دوست دارد عکس کونوکوس بچه ها را به راست و چپ لعنت کند و تقدیرش را در دهان بگیرد. این یک روسپی واقعی است ، به آنها قلاب کثیف گفته می شود که در جاده ایستاده اند ، او دیک را برای مسابقه متوقف کرده و آن را به هر کس که بیدمشک می دهد ، می دهد.