بزهکار عكس كير و كس آسیایی

Views: 866
فقط آسیایی ها این کار را می کنند ، دختر خرما را برداشت و اکنون تحت تأثیر قرار گرفته است ، بچه ها پیشنهاد کردند که این درگیری را به روشی معمول حل کنند که ژاپنی ها از بیدمشک خود رها کنند ، دختر موافقت کرد عكس كير و كس و بچه ها گربه دختر را برای دو نفر در دفتر توزیع کردند ، این آسیایی ها کمی منحرف هستند.