لیس بیدمشک داستان کیرکون آبنوس

Views: 384
زن داستان کیرکون و شوهر بالغ لعنتی روی نیمکت. مرد سیاه ابتدا گربه زن سفید را که از بالای سر او صعود می کند ، لیس می زند. خوب ، پس خاله سوار بر یک مرد سیاه پوست لاغر که به خودش اجازه نمی دهد حتی در هنگام انجام این کار از عضوی خارج شود. او بدون در نظر گرفتن سنش کوتاهتر به پایین می خورد.