عضو اکثر لوزه عكس كير كون ها را می بلعید

Views: 482
آنچه که برای این بلوند دشوارتر است اینست که موز را درون دهانش می گذارید یا بلع خروس بزرگ او عكس كير كون را در دهانش فرو می کند.