سابق من تصاویر متحرک کوس لیسی کاتیا معلوم بود واکر ..

Views: 2700
به خاطر نارضایتی یا عصبانیتی که خودم نمی شناسم ، فیلم خود را از بایگانی خصوصی می اندازم. مردم ، من فکر می کنم شما مرا درک خواهید کرد .. من از سال اول دانشگاه من با او ملاقات کردم ، دوست داشتنی ، گرامی ، قدردانی کردم. اما عوضی فاش کرد که او با مدیرانی که در دفتر کار دارد با من فریب خورد. بعد از فهمیدن ، بلافاصله آن را برای او ارسال تصاویر متحرک کوس لیسی کردم ... و فیلم ما را در اینترنت بارگذاری کردم تا معمول نباشد. من این ویدیو را با نام سابق سابق Katya S. صدا خواهم کرد.