لعنتی عکس کیرتوکس وکون nerd

Views: 3889
بنابراین پسر nerd مشکلات مالی خود را حل می کند ، دوست دختر خود را به دوست پسر آن گروه که مسئول آن بود و همیشه پول داشت ، وام می دهد ، دختر nerdy با چنین ماجراجویی موافقت کرد ، اما درمورد nerd ، سرگرد حتی می تواند لعنتی کند ، تجربه می تواند خوب باشد. تجربه خوب است ، بله عکس کیرتوکس وکون و هیچ چیز تنها نیست. اما قورباغه گیاه شناسی بر روی آن فشار می آورد ، خوشحال نیستم که او چنین عمده ای را ارائه داده است.