ارائه عكس كير در كوس دهنده پیتزا و زن خانه دار

Views: 373
اینگونه است که او باید به عنوان توزیع کننده پیتزا کار کند ، آن مرد بیهوده نیامد و پیتزا عكس كير در كوس را آورد ، او به سرعت توسط خانم خانه دار که او را به خانه خود کشیده بود اغوا شد و او را با لباس زیر ، شورت ، جوراب زیبا ، مجذوب خود کرد - اوه ، آن مرد نتوانست مقاومت کند و دختر را در میان گرفت. پا ساختن یک حلزون شگفت انگیز که حتی شوهر نیز دختر نمی کند ، این یک تجارت مانند ارائه پیتزا است.