آنها عكس كير در كس بالغ بر 2000 هزار یورو دادند

Views: 648
اینگونه است که دختران روسی زندگی خود را در خارج از کشور به دست می آورند ، به هیچ وجه دختران جوان به قایق بادبانی و مانند اینها اعتقاد ندارند. این لیزر روسی لیزا مبلغ 2000 یورو را برای مکیدن گاوها به دست آورد و اجازه داد خودش را در واژن روسیه ببندد زیرا مردها تراشه هایشان عكس كير در كس را لعنتی می کردند و از اینکه 2000 یورو پشیمان نیستند که دیک خود را به زیبایی روسیه ببخشند حسرت نمی خورند.