در ژاپن با دختران ترسوها را در خیابان می کشند عکس کوس کشاد

Views: 947
شما این موضوع را در روسیه مشاهده نخواهید کرد ، اما در ژاپن یک شوخی رایج با بچه های جوان است ، آنها پشت سر هم کار می کنند ، یکی سعی می کند عکس کوس کشاد یک دوربین مخفی را شلیک کند و دیگری به سمت دختران می دوید و دامن ، شلوار ، شلوار آنها را می گیرد ، خلاصه ، تأثیر این است که وقتی زن گربه ای را می بینید - کار کرد